Văn phòng giao dịch Miền Nam: Phòng 608, Tòa nhà CELADON CITY, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0912.07.64.66 – Fax: 08 62 868 122
Email: :goldspacevina@gmail.com
 Website  www.goldspace.com.vn