Nhà xưởng ở Việt nam cũng như trên thế giới phần lớn được thiết kế với mục đích phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng hóa. Tủy vào từng loại hàng hóa sẽ có được dây chuyền công nghệ riêng, những modul và tiêu chuẩn riêng
Việc thiết kế nhà xưởng ở Việt nam hiện nay đã có nhiều đơn vị sản xuất và chế tạo được, đạt thẩm mỹ, kinh tế và đáp ứng được tiến độ thi công. Việc sử dụng các thiết kế nhà xưởng phần lớn cần đáp ứng một số tiêu chí chính:
   – Thiết kế nhà xưởng thường là có nhịp lớn, để đáp ứng một không gian sản xuất lớn và đa dạng.
   – Thiết kế nhà xưởng phải đáp ứng được chi phí xây dựng thấp nhất
   – Thiết kế nhà xưởng cần đáp ứng tiến độ nhanh chóng
   – Thiết kế nhà xưởng yêu cầu mang tính sử dụng lâu bền
   – Có thể tái sử dụng hoặc vận chuyển đến vị trí mới
Để đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của các nhà máy, nhất là các nhà xưởng tại các khu công nghiệp, sau khi phân tích các giải pháp, việc sử dụng nhà xưởng bằng kết cấu thép tiền chế mang lại hiệu quả cao nhất. Nhà xưởng bằng kết cấu thép thường vượt được nhịp lớn, giảm khối lượng kết cấu xuống móng nên giảm đáng kể chi phí, tiến độ thi công nhanh và rất chính xác và hơn thế nữa nhà xưởng thép nếu cần có thể tháo dỡ và vận chuyển đến vị trí mới.

Goldspace xin giới thiệu thiết kế nhà xưởng 15x30m :

thiết kế nhà xưởng 15x30m

thiết kế nhà xưởng 15x30m

thiết kế nhà xưởng 15x30m

thiết kế nhà xưởng 15x30m

 

Tên dự án: THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG

Chủ đầu tư: Công ty DASCONS

Địa điểm: Hải Dương

Quy mô diện tích : 450 m2

Thiết kế : Goldspace Việt Nam