Chủ đầu tư : Anh Thành
Địa chỉ : KĐT Ciputra – Hà Nội
Phong cách thiết kế: hiện đại
Thể loại : Thiết kế kiến trúc
Thiết kế: Goldspace Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (2) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (3) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (4) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (5) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (6) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (7) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (8) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (9) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (10) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (11) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (12) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (13) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (14) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (15) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (16) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (17) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (18) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (19) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (20) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (21) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (22) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (23) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (24) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (25) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (26) Thiet ke kien truc biet thu Anh Thanh hien dai (27)