• Thi công nội thấtXem thêm

   – Thi công nội thất văn phòng
   – Thi công nội thất chung cư

  • Thẩm tra thiết kếXem thêm

   – Thẩm tra thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp

  • Xin phépXem thêm

    – Xin phép đầu tư
   – Xin phép PCCC
   – Xin phép moi trường
   – Xin phép xây dựng

  • Dự án EPC/TurnkeyXem thêm

   – Công trình Công nghiệp
   – Công trình Dân dụng

  • Quản lý dự ánXem thêm

   – Lập dự án đầu tư
   – Kiểm soát, điều phối thiết kế
   – Tư vấn đấu thầu
   – Quản lý chất lượng
   – Quản lý chi phí
   – Quản lý khối lượng
   – Quản lý tiến độ
   – Quản lý hợp đồng
   – Quản lý rủi ro
   – Quản lý an toàn lao động

  • Thiết kếXem thêm

   – Thiết kế qui hoạch tổng mặt bằng khu công nghiệp
   – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng
   – Thiết kế kiến trúc các công trình công nghiệp và dân dụng
   – Thiết kế kết cấu
   – Thiết kế kỹ thuật cơ, điện, lạnh