Công bố giá VLXD tỉnh Bình Thuận năm 2013

Ngày 06/02/2013, Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành văn bản số 291/SXD-KTTH về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01/2013.
-> Password giải nén winrar: goldspace.com.vn

DOWLOAD TẠI ĐÂY

 

Xem thêm các thông báo giá các tỉnh khác TẠI ĐÂY


You may also like...