Các bước chuẩn bị cho thiết kế mặt bằng nhà xưởng công nghiệp

Trước khi thiết kế nhà xưởng phải chuẩn bị các công việc sau :
– Chuẩn bị tài liệu dây chuyền công nghệ đối với lĩnh vực dự định sản xuất. Tài liệu về dây chuyền công nghệ đóng vai trò quyết định đối với giải pháp bố trí mặt bằng tổng thể của xí nghiệp công nghiệp, thể hiện đặc trưng loại hàng hóa sản xuất, biểu hiện tính liên tục và mối quan hệ giữa các phân xưởng, công trình công nghiệp, giữa máy móc thiết bị, giữa các công đoạn sản xuất. Tài liệu dây chuyền công nghệ bao gồm:

 
      + Sơ đồ dây chuyền sản xuất toàn xí nghiệp thể hiện qua mối quan hệ giữa các xưởng, công trình, bộ phận.
      + Sơ đồ dây chuyền công nghệ trong từng phân xưởng thể hiện mối quan hệ bên trong xưởng giữa các vị trí và thiết bị làm việc.
      + Sơ đồ vận chuyển thể hiện việc đi lại, phương tiện, hướng đi của thành phẩm, bán thành phẩm, hệ thống vận chuyển năng lượng…
      – Khảo sát các tài liệu chỉ dẫn xây dựng làm cơ sở cho việc xác định chi phí đầu tư, thiết kế xây dựng, thi công, giám sát và quản lý công trình đạt hiệu quả kinh tế kỹ thuật. Các tài liệu này bao gồm:
      + Tài liệu kỹ thuật về các loại nhà, chỉ dẫn việc chọn và xây dựng nhà phù hợp với điều kiện cụ thể.
      + Tài liệu hướng dẫn lập thầu, đấu thầu xây dựng (nhà thầu, tư vấn thầu, giá thầu, chi phí phát sinh…)
      + Bảng biểu khảo sát giá vật liệu và đơn giá xây dựng.
      + Các tài liệu hướng dẫn tổ chức và giám sát thi công hoặc văn bản ủy quyền giám sát thi công.
      + Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ cấp phép xây dựng như việc lập dự án đầu tư xây dựng hay báo cáo kinh tế – kỹ thuật, xem xét và đánh giá tính khả thi của công trình, thủ tục xin cấp phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng cho thuê đất, thủ tục xin cấp phép xây dựng mới hoặc xin phép cải tạo công trình cũ.